Elektronické přístroje a součástky za rozumné ceny

Multifunkční časové relé (32 funkcí a 4 časové rozsahy), 5 VDC

Multifunkční časové relé (32 funkcí a 4 časové rozsahy), 5 VDC

Kód produktu: PR35722112
Cena bez DPH: 291,21 Kč
Cena s DPH: 352,36 Kč
Počet kusů skladem: 7
Dostupnost: Skladem

TDRM-5V - tento 32 režimový multifunkční programovatelný časovač je navržen speciálně pro široký okruh uživatelů s různými potřebami. Časovač využívá mikrokontrolér jako hlavní ovládací prvek - počítá čas s přesností 0,01s. Vynikající technické charakteristiky modulu - ochrana proti přepólování, indikace LED a stabilita dává možnost široce využít časovač v různých oblastech. Například: pro elektrické spotřebiče, ovládání osvětlení, topení, motorů, čerpadel, ventilátorů apod. Časovač lze nakonfigurovat tak, aby prováděl různé úkoly: zpoždění zapnutí/vypnutí a cyklický provoz. Při vypnutí/výpadku proudu si přístroj pamatuje předchozí nastavení.


        


    Při připojení napájení na LED displeje časovače se rozsvítí "----" nebo ihned automaticky spustí některý z režimů 11 až 48 (celkem 32 režimů). Svítí modrá kontrolka LED – je sepnout kontakt relé "COM" na kontakt "NO".


    Technické parametry:

 • Napájecí napětí "DC+": 5VDC
 • Spouštěcí signál vysoká úroveň "IN+": 5VDC
 • Spouštěcí signál nízká úroveň "IN-": 0VDC
 • Klidový proud: 20mA
 • Odběr proudu: ≤ 60mA
 • Pracovní teplota: -25 ˚C až + 85 ˚C
 • Možnost zatížení spínače: 250 VAC/max. 5A nebo 30 VDC/10A
 • Časový rozsah: 0.1 s - 999 min
 • Displej: 4místný digitální LED displej
 • Úsporný režim: možnost vypínání LED displeje
 • Indikace napájení
 • Kontrolka LED: sepnutí kontaktů
 • Provedení: hotový modul bez pouzdra
 • Rozměry: 65 mm x 40 mm x 17,5 mm
 • Hmotnost: 26 g

   Výběr provozního režimu a nastavení parametrů:

Provozní režim a parametry se nastavují pomocí tlačítek - "K1", "K2" "K3" a "K4". Dlouhým stisknutím tlačítka "K1" (5 vteřin) vstoupíme do menu výběru nebo editování pracovního režimu, na displeji se zobrazí blikající číslo přednastaveného provozního režimu časovače. Blikající část názvu režimu je možné editovat. Stisknutím tlačítka "K2" vybereme jeden z režimů časovače "11", "21", "31" a "41". Stisknutím tlačítek "K3" a "K4" vybereme jeden z pracovních režimů "11" až "18" nebo "21" až "28" nebo "31" až "38" a "41" až "48". Krátkodobým stisknutím tlačítka "K1" s pomoci tlačítek "K2" a "K3" můžete nastavit parametry režimů jako čas "Axxx", "bxxx" a cykly "Cxxx", které jsou na sobě nezávislé (čas provozního režimu "Axxx", čas provozního režimu "bxxx" počet cyklů "Cxxx"). Na displeji se objeví část blikajícího parametru, napřiklad: "Axxx". Dále, stisknutím tlačítek "K2" a "K3" upravíme hodnoty parametru. Dalším stisknutím tlačítka "K4" nastavíme požadovanou pozici desetinné čárky. Potě stisknutím tlačítka "K1" zapíšeme nastavení časovače. Možnost vypnutí/zapnutí LCD displeje - režim spánku stisknutím tlačítka "K4".


   Výběr časového rozsahu:

   Nastavení lze provádět při nastavení parametru režimu stisknutím tlačítka "K4" v režimu nastavování parametru "Axxx", "bxxx" nebo "Cxxx" (Pxxx). Při každém stisknutí tlačítka "K4" hodnota časového rozsahu se přepíná.

 • "PXXX": časový rozsah je 1 až 999 s.
 • "PXXX.": časový rozsah je 1 až 999 minut
 • "PXX.X": časový rozsah je 0.1 až 99.9 s.
 • "PX.XX": časový rozsah je 00.1 až 9.99 s.

    Popis režimů:

   Popis stavů relé:
1. Rozepnuto – cívka relé odpadlá = vývod "COM" je spojen s vývodem "NC" (rozpínací). Kontrolka LED indikující stav výstupu nesvítí
2. Sepnuto – cívka relé přitažená = vývod "COM" je spojen s vývodem "NO" (spínací). Svítí modrá kontrolka LED.
3. Vývod "COM" je společný (přepínací kontakt)

 • P-11: V tomto režimu lze nastavit parametr "Axxx" (nejsou použit). Rozepnuto – cívka relé odpadlá = vývod "COM" je spojen s vývodem "NC" (rozpínací). Kontrolka LED indikující stav výstupu nesvítí. Při připojení spouštěcích signálů výstup relé sepne na dobu připojení spouštěcích signálů. Kontrolka LED indikující stav výstupu svítí.
 • P-12: Bistabilní režim. V tomto režimu lze nastavit parametr "Axxx" (nejsou použit). Přivedením spouštěcích signálů se změní stav výstupu relé na opačný.
 • P-13: V tomto režimu lze nastavit parametr "Axxx". Rozepnuto – cívka relé odpadlá = vývod "COM" je spojen s vývodem "NC" (rozpínací). Kontrolka LED indikující stav výstupu nesvítí. Při připojení spouštěcího signálu výstup relé sepne na dobu "Axxx". Kontrolka LED indikující stav výstupu svítí. V průběhu plynutí doby "Axxx" nelze zastavit/resetovat časovač spouštěcím signálem. Po dosažení času " Axxx" se časovač zastaví a v tomto stavu nadále zůstane až do přivedení dalšího krátkého spouštěcího signálu.
 • P-14: V tomto režimu lze nastavit parametr "Axxx". Rozepnuto – cívka relé odpadlá = vývod "COM" je spojen s vývodem "NC" (rozpínací). Kontrolka LED indikující stav výstupu nesvítí. Při připojení spouštěcího signálu výstup relé sepne na dobu "Axxx". Kontrolka LED indikující stav výstupu svítí. V průběhu plynutí doby "Axxx" lze resetovat časovač spouštěcím signálem parametr "Axxx" a odpočítávání začne znovu. Po dosažení času " Axxx" se časovač zastaví a v tomto stavu nadále zůstane až do přivedení dalšího krátkého spouštěcího signálu.
 • P-15: V tomto režimu lze nastavit parametr "Axxx". Rozepnuto – cívka relé odpadlá = vývod "COM" je spojen s vývodem "NC" (rozpínací). Kontrolka LED indikující stav výstupu nesvítí. Při krátkodobém připojení spouštěcího signálu výstup relé sepne na dobu "Axxx". V průběhu plynutí doby "Axxx" lze nastavit časovač spouštěcím signálem, ke zbývající doby času časovač sečte přednastavený čas "Axxx" a odpočítávání začne znovu. Kontrolka LED indikující stav výstupu svítí. Po dosažení času " Axxx" se časovač zastaví a v tomto stavu nadále zůstane až do přivedení dalšího krátkého spouštěcího signálu.
 • P-16: V tomto režimu lze nastavit parametr "Axxx". Rozepnuto – cívka relé odpadlá = vývod "COM" je spojen s vývodem "NC" (rozpínací). Kontrolka LED indikující stav výstupu nesvítí. Při krátkodobém připojení spouštěcího signálu výstup relé sepne na dobu "Axxx". Kontrolka LED indikující stav výstupu svítí. V průběhu plynutí doby "Axxx" lze vypnout časovač spouštěcím signálem. Po dosažení času " Axxx" se časovač zastaví a v tomto stavu nadále zůstane až do přivedení dalšího krátkého spouštěcího signálu.
 • P-17: V tomto režimu lze nastavit parametr "Axxx". Při připojení napájení a sepnuti spouštěcího signálu výstup relé je sepnut - vývod "COM" je spojen s vývodem "NO" (spínací). Čas " Axxx" neběží, na LED displeje časovače se svítí "----". Kontrolka LED indikující stav výstupu svítí. Při vypnuti spouštěcího signálu výstup relé stále sepnout na dobu "Axxx". V průběhu plynutí doby "Axxx" lze resetovat časovač krátkodobém spouštěcím signálem parametr "Axxx" a odpočítávání začne znovu. Po dosažení času " Axxx" se časovač zastaví a v tomto stavu nadále zůstane až do přivedení dalšího krátkého spouštěcího signálu.
 • P-18: V tomto režimu lze nastavit parametr "Axxx". Časovač se ihned spustí při připojení napájení. Výstup relé je sepnut po dobu "Axxx" a po jejím uplynutí se výstup relé rozepne. V průběhu plynutí doby "Axxx" nelze resetovat parametr "Axxx" a ovlivnit odpočítávání spouštěcím signálem. Po dosažení času "Axxx" se časovač zastaví a v tomto stavu nadále zůstane až do dalšího vypnutí/zapnutí napájení.

 • P-21: V tomto režimu lze nastavit parametr "Axxx". Při připojení napájení stav časovače rozepnuto – cívka relé odpadlá = vývod "COM" je spojen s vývodem "NC" (rozpínací). Kontrolka LED indikující stav výstupu nesvítí. Výstup relé je rozepnut po dobu "Axxx" a po jejím uplynutí se výstup relé sepne. Kontrolka LED indikující stav výstupu rozsvítí. V průběhu plynutí doby "Axxx " nelze ovlivnit stav výstupu relé spouštěcím signálem. Po dosažení času "Axxx " se časovač zastaví a v tomto stavu nadále zůstane až do dalšího vypnutí/zapnutí napájení.
 • P-22: V tomto režimu lze nastavit parametr "Axxx". Při připojení napájení stav časovače rozepnuto – cívka relé odpadlá = vývod "COM" je spojen s vývodem "NC" (rozpínací). Kontrolka LED indikující stav výstupu nesvítí. Při připojení spouštěcího signálu výstup relé je rozepnut po dobu "Axxx " a po jejím uplynutí se výstup relé sepne. Kontrolka LED indikující stav výstupu rozsvítí. V průběhu plynutí doby "Axxx" lze resetovat časovač spouštěcím signálem parametr "Axxx" a odpočítávání začne znovu. Po dosažení času " Axxx " se časovač zastaví a v tomto stavu nadále zůstane až do odpojení spouštěcího signálu.
 • P-23: V tomto režimu lze nastavit parametr "Axxx". Při připojení napájení stav časovače rozepnuto – cívka relé odpadlá = vývod "COM" je spojen s vývodem "NC" (rozpínací). Na LED displeje časovače se běží čas "Axxx" a po jejím uplynutí se výstup relé sepne. Kontrolka LED indikující stav výstupu rozsvítí. Při sepnuti spouštěcího signálu výstup relé je rozepnout po dobu "Axxx" a po jejím uplynutí se výstup relé sepne. V průběhu plynutí doby "Axxx" lze resetovat časovač spouštěcím signálem parametr "Axxx" a odpočítávání začne znovu. Po dosažení času "Axxx" se výstup relé sepne a v tomto stavu nadále zůstane až do dalšího připojeni spouštěcího signálu.
 • P-24: V tomto režimu lze nastavit parametr "Axxx". Při připojení napájení stav časovače rozepnuto – cívka relé odpadlá = vývod "COM" je spojen s vývodem "NC" (rozpínací). Čas "Axxx" neběží, na LED displeje časovače se svítí "----". Při stálém sepnuti spouštěcího signálu výstup relé je rozepnout po dobu "Axxx" a po jejím uplynutí se výstup relé sepne a v tomto stavu nadále zůstane až do odpojeníi spouštěcího signálu a uplynutí doby "Axxx". V průběhu plynutí doby "Axxx" lze resetovat časovač spouštěcím signálem parametr "Axxx" a odpočítávání začne znovu.
 • P-25: V tomto režimu lze nastavit parametr "Axxx". Při připojení napájení stav časovače rozepnuto – cívka relé odpadlá = vývod "COM" je spojen s vývodem "NC" (rozpínací). Čas "Axxx" neběží, na LED displeje časovače se svítí "----". Při stálém sepnuti spouštěcího signálu výstup relé je rozepnout po dobu "Axxx" a po jejím uplynutí se výstup relé sepne a v tomto stavu nadále zůstane až do odpojení spouštěcího signálu. Při dalším stálém sepnuti spouštěcího signálu výstup relé je sepnout po dobu " Axxx" a po jejím uplynutí se výstup relé rozepne a v tomto stavu nadále zůstane až do odpojení spouštěcího signálu. V průběhu plynutí doby "Axxx" lze resetovat časovač spouštěcím signálem parametr "Axxx" a odpočítávání začne znovu.
 • P-26: V tomto režimu lze nastavit parametr "Axxx". Při připojení napájení stav časovače rozepnuto – cívka relé odpadlá = vývod "COM" je spojen s vývodem "NC" (rozpínací). Čas "Axxx" neběží, na LED displeje časovače se svítí "----". Při stálém nebo krátkodobém sepnuti spouštěcího signálu výstup relé je sepnout po dobu "Axxx" a po jejím uplynutí se výstup relé rozepne a v tomto stavu nadále zůstane až do odpojení spouštěcího signálu. Při stálém sepnuti spouštěcího signálu a potom jeho rozepnutí výstup relé je sepnout po dobu "Axxx" a po jejím uplynutí se výstup relé rozepne a v tomto stavu nadále zůstane. V průběhu plynutí doby "Axxx" lze resetovat časovač spouštěcím signálem parametr "Axxx" a odpočítávání začne znovu.
 • P-27: V tomto režimu lze nastavit parametr "Axxx". Při připojení napájení stav časovače rozepnuto – cívka relé odpadlá = vývod "COM" je spojen s vývodem "NC" (rozpínací). Čas "Axxx" neběží, na LED displeje časovače se svítí "----". Při krátkodobém sepnuti nízkého nebo vysokého spouštěcího signálu výstup relé je rozepnut po dobu "Axxx" a po jejím uplynutí se výstup relé sepne a v tomto stavu nadále zůstane až do dalšího spouštěcího signálu. V průběhu plynutí doby "Axxx" lze resetovat časovač spouštěcím signálem parametr "Axxx" a odpočítávání začne znovu.
 • P-28: V tomto režimu lze nastavit parametr "Axxx". Časovač se ihned spustí při připojení napájení. Výstup relé je rozepnut po dobu "Axxx" a po jejím uplynutí se výstup relé sepne. V průběhu plynutí doby "Axxx" nelze resetovat parametr "Axxx" a ovlivnit odpočítávání spouštěcím signálem. Po dosažení času "Axxx" se časovač zastaví a v tomto stavu nadále zůstane až do dalšího vypnutí/zapnutí napájení.

 • P-31: Nekonečný cyklický režim 1. V tomto režimu lze nastavit parametry "Axxx" a "bxxx". Časovač se ihned spustí při připojení napájení. Výstup relé je sepnut po dobu " Axxx " a po jejím uplynutí se výstup relé rozepne na dobu "bxxx". Program běží v nekonečné smyčce až do vypnutí napájení. V průběhu plynutí doby "Axxx" nebo "bxxx" nelze resetovat parametry a ovlivnit odpočítávání spouštěcím signálem.
 • P-32: Nekonečný cyklický režim 2. V tomto režimu lze nastavit parametry "Axxx" a "bxxx". Při připojení napájení stav časovače rozepnuto – cívka relé odpadlá = vývod "COM" je spojen s vývodem "NC" (rozpínací). Na LED displeje časovače se svítí "----". Při stálém sepnuti nízkého nebo vysokého spouštěcího signálu výstup relé je sepnut po dobu "Axxx" a po jejím uplynutí se výstup relé rozepne na dobu "bxxx". V průběhu plynutí doby "Axxx" nebo "bxxx" nelze resetovat parametry a ovlivnit odpočítávání spouštěcím signálem. Program běží v nekonečné smyčce až do vypnutí spouštěcího signálu. Po vypnutí spouštěcího signálu na LED displeje časovače se rozsvítí "----", a v tomto stavu nadále zůstane až do dalšího stálého sepnutí nízkého nebo vysokého spouštěcího signálu.
 • P-33: Nekonečný cyklický režim 3. V tomto režimu lze nastavit parametry "Axxx" a "bxxx". Při připojení napájení stav časovače rozepnuto – cívka relé odpadlá = vývod "COM" je spojen s vývodem "NC" (rozpínací). Na LED displeje časovače se svítí "----". Při krátkodobém sepnuti nízkého nebo vysokého spouštěcího signálu výstup relé je sepnut po dobu "Axxx" a po jejím uplynutí se výstup relé rozepne na dobu "bxxx". Program běží v nekonečné smyčce až do krátkodobého sepnuti nízkého nebo vysokého spouštěcího signálu. V průběhu plynutí doby "Axxx" nebo "bxxx" nelze resetovat parametry a ovlivnit odpočítávání spouštěcím signálem.
 • P-34: V tomto režimu lze nastavit parametry "Axxx" a "bxxx". Časovač se ihned spustí při připojení napájení. Výstup relé je rozepnut po dobu "Axxx " a po jejím uplynutí se výstup relé sepne na dobu "bxxx". Na LED displeje časovače se rozsvítí "----", a v tomto stavu nadále zůstane až do dalšího vypnutí/zapnutí napájení. V průběhu plynutí doby "Axxx" nebo "bxxx" nelze resetovat parametry a ovlivnit odpočítávání spouštěcím signálem.
 • P-35: V tomto režimu lze nastavit parametry "Axxx" a "bxxx". Při připojení napájení stav časovače rozepnuto – cívka relé odpadlá = vývod "COM" je spojen s vývodem "NC" (rozpínací). Čas "Axxx" neběží, na LED displeje časovače se svítí "----". Při krátkodobém sepnuti nízkého nebo vysokého spouštěcího signálu výstup relé je rozepnut po dobu "Axxx " a po jejím uplynutí se výstup relé sepne na dobu "bxxx". Na LED displeje časovače se rozsvítí "----", a v tomto stavu nadále zůstane až dalšího spouštěcího signálu. V průběhu plynutí doby "Axxx" nebo "bxxx" nelze resetovat parametry a ovlivnit odpočítávání spouštěcím signálem.
 • P-36: V tomto režimu lze nastavit parametry "Axxx" a "bxxx". Při připojení napájení stav časovače rozepnuto – cívka relé odpadlá = vývod "COM" je spojen s vývodem "NC" (rozpínací). Čas "Axxx" neběží, na LED displeje časovače se svítí "----". Při stálém sepnuti nízkého nebo vysokého spouštěcího signálu výstup relé je rozepnut po dobu "Axxx " a po jejím uplynutí se výstup relé sepne na dobu "bxxx". Program běží v nekonečné smyčce až do rozepnutí nízkého nebo vysokého spouštěcího signálu. V průběhu plynutí doby "Axxx" nebo "bxxx" lze resetovat parametry a ovlivnit odpočítávání spouštěcím signálem.
 • P-37: V tomto režimu lze nastavit parametry "Axxx" a "bxxx". Při připojení napájení stav časovače rozepnuto – cívka relé odpadlá = vývod "COM" je spojen s vývodem "NC" (rozpínací). Čas "Axxx" neběží, na LED displeje časovače se svítí "----". Při krátkodobém sepnuti nízkého nebo vysokého spouštěcího signálu výstup relé se sepne po dobu "Axxx " a po jejím uplynutí se výstup relé rozepne na dobu "bxxx". Na LED displeje časovače se rozsvítí "----", a v tomto stavu nadále zůstane až dalšího spouštěcího signálu. V průběhu plynutí doby "Axxx" nebo "bxxx" nelze resetovat parametry a ovlivnit odpočítávání spouštěcím signálem.
 • P-38: V tomto režimu lze nastavit parametry "Axxx" a "bxxx". Při připojení napájení stav časovače rozepnuto – cívka relé odpadlá = vývod "COM" je spojen s vývodem "NC" (rozpínací). Čas "Axxx" neběží, na LED displeje časovače se svítí "----". Při krátkodobém nebo stálém sepnuti nízkého nebo vysokého spouštěcího signálu výstup relé se sepne po dobu "Axxx " a po jejím uplynutí se výstup relé rozepne na dobu "bxxx" potom opět sepne po dobu "Axxx " a po jejím uplynutí se výstup relé rozepne. Na LED displeje časovače se rozsvítí "----", a v tomto stavu nadále zůstane až dalšího spouštěcího signálu. V průběhu plynutí doby "Axxx" nebo "bxxx" nelze resetovat parametry a ovlivnit odpočítávání spouštěcím signálem.

 • P-41: V tomto režimu lze nastavit parametr "Axxx". Při připojení napájení stav časovače rozepnuto – cívka relé odpadlá = vývod "COM" je spojen s vývodem "NC" (rozpínací). Čas "Axxx" neběží, na LED displeje časovače se svítí "----".
      a) Při stálém sepnuti nízkého nebo vysokého spouštěcího signálu na LED displeje časovače se svítí "Axxx". Výstup relé je sepnout ale čas neběží po dobu odpojení spouštěcího signálu. Po odpojení spouštěcího signálu výstup relé se sepne po dobu "Axxx " a po jejím uplynutí se výstup relé rozepne.
      b) Při krátkodobém sepnuti nízkého nebo vysokého spouštěcího signálu výstup relé se sepne po dobu "Axxx " a po jejím uplynutí se výstup relé rozepne Na LED displeje časovače se rozsvítí "----", a v tomto stavu nadále zůstane až dalšího spouštěcího signálu. V průběhu plynutí doby "Axxx" lze resetovat časovač spouštěcím signálem parametr "Axxx" a odpočítávání začne znovu.
 • P-42: V tomto režimu lze nastavit parametry "Axxx" a "bxxx". Při připojení napájení stav časovače rozepnuto – cívka relé odpadlá = vývod "COM" je spojen s vývodem "NC" (rozpínací). Čas "Axxx" neběží, na LED displeje časovače se svítí "----". Při krátkodobém sepnuti nízkého nebo vysokého spouštěcího signálu výstup relé je rozepnut po dobu "Axxx " a po jejím uplynutí se výstup relé sepne na dobu "bxxx". Na LED displeje časovače se rozsvítí "----", a v tomto stavu nadále zůstane až dalšího spouštěcího signálu. V průběhu plynutí doby "Axxx" nebo "bxxx" lze zastavit parametry "Axxx" nebo "bxxx" a ovlivnit odpočítávání stálém spouštěcím signálem. Po odpojení stálého spouštěcího signálu odpočítávání pokračují dále.
 • P-43: V tomto režimu lze nastavit parametry "Axxx" a "bxxx". Při připojení napájení stav časovače rozepnuto – cívka relé odpadlá = vývod "COM" je spojen s vývodem "NC" (rozpínací). Čas "Axxx" neběží, na LED displeje časovače se svítí "----".
      a) Při stálém sepnuti nízkého nebo vysokého spouštěcího signálu na LED displeje časovače se svítí "Axxx". Výstup relé je rozepnut, ale čas neběží po dobu odpojení spouštěcího signálu. Po odpojení spouštěcího signálu výstup relé je rozepnut po dobu "Axxx " a po jejím uplynutí se výstup relé sepne na dobu "bxxx".
      b) Při krátkodobém sepnuti nízkého nebo vysokého spouštěcího signálu výstup relé je rozepnut po dobu "Axxx " a po jejím uplynutí se výstup relé sepne na dobu "bxxx".
  Na LED displeje časovače se rozsvítí “----“, a v tomto stavu nadále zůstane až dalšího spouštěcího signálu. V průběhu plynutí doby "Axxx" nebo "bxxx" lze resetovat časovač spouštěcím signálem a odpočítávání začne znovu.
 • P-44: Konečný cyklický režim 1. V tomto režimu lze nastavit parametry "Axxx" , "bxxx" a "Cxxx" - počet cyklů od 1 do 999 (Pozor, při nastavení parametru "Cxxx" na hodnotu "000" časovač nespustí - program neběží). Hodnota parametru "Cxxx" zajistí ukončení cyklu. Časovač se ihned spustí při připojení napájení. Výstup relé je sepnut po dobu "Axxx" a po jejím uplynutí se výstup relé se rozepne na dobu "bxxx". Po ukončení cyklu/cycklů na LED displeje časovače se rozsvítí "----", a v tomto stavu nadále zůstane až do dalšího vypnutí/zapnutí napájení. V průběhu plynutí doby "Axxx", "bxxx" a "Cxxx" nelze resetovat parametry a ovlivnit odpočítávání spouštěcím signálem.
 • P-45: Konečný cyklický režim 2. V tomto režimu lze nastavit parametry "Axxx" , "bxxx" a "Cxxx" - počet cyklů od 1 do 999 (Pozor, při nastavení parametru "Cxxx" na hodnotu "000" časovač nespustí - program neběží). Hodnota parametru "Cxxx" zajistí ukončení cyklu. Při stálém nebo krátkodobém sepnuti spouštěcího signálu výstup relé je sepnout po dobu "Axxx" a po jejím uplynutí se výstup relé se rozepne na dobu "bxxx". Po ukončení cyklu/cycklů na LED displeje časovače se rozsvítí "----", a v tomto stavu nadále zůstane až do dalšího spouštěcího signálu. V průběhu plynutí doby "Axxx", "bxxx" a "Cxxx" nelze resetovat parametry a ovlivnit odpočítávání spouštěcím signálem.
 • P-46: V tomto režimu lze nastavit parametry "Axxx“. Při připojení napájení stav časovače rozepnuto – cívka relé odpadlá = vývod "COM" je spojen s vývodem "NC" (rozpínací). Čas "Axxx" neběží, na LED displeje časovače se svítí "----". Při krátkodobém sepnuti spouštěcího signálu hodnota parametru "Axxx" zvětší o jedničku až po dosázení hodnotu parametru "Axxx" potom výstup relé se sepne, a v tomto stavu nadále zůstane až do dalšího vypnutí/zapnutí napájení. V průběhu plynutí doby "Axxx" nelze resetovat parametry a ovlivnit odpočítávání spouštěcím signálem.
 • P-47: V tomto režimu lze nastavit parametry "Axxx" a "bxxx". Při připojení napájení stav časovače rozepnuto – cívka relé odpadlá = vývod "COM" je spojen s vývodem "NC" (rozpínací). Čas "Axxx" neběží, na LED displeje časovače se svítí "----". Při krátkodobém sepnuti spouštěcího signálu hodnota parametru "Axxx" zvětší o jedničku až po dosázení přednastavené maximální hodnotu parametru "Axxx" potom výstup relé se sepne na dobu "bxxx". Na LED displeje časovače se rozsvítí "----", a v tomto stavu nadále zůstane až dalšího spouštěcího signálu. V průběhu plynutí doby "Axxx" nebo "bxxx" nelze resetovat parametry a ovlivnit odpočítávání spouštěcím signálem.
 • P-48: V tomto režimu lze nastavit parametry "Axxx" , "bxxx" a "Cxxx" – parametr "Cxxx" rozmezí od 1 do 999 (Pozor, při nastavení parametru "Cxxx" na hodnotu "000" časovač nespustí - program neběží). Hodnota parametru "Cxxx" zajišťuje ukončení času příjmu spouštěcího signálu. Při připojení napájení stav časovače rozepnuto – cívka relé odpadlá = vývod "COM" je spojen s vývodem "NC" (rozpínací). Čas "Axxx" neběží, na LED displeje časovače se svítí "----". Při krátkodobém sepnuti spouštěcího signálu hodnota parametru "Axxx" zvětší o jedničku až po dosázení přednastavené maximální hodnotu parametru "Axxx" ale jenom v tom případě že hodnota parametru "Axxx" bude v rozmezí parametru "Cxxx" potom výstup relé se sepne na dobu "bxxx" (v opačném případě časovač zastaví a na LED displeje časovače se rozsvítí "----"). Na LED displeje časovače se rozsvítí "----", a v tomto stavu nadále zůstane až dalšího spouštěcího signálu. V průběhu plynutí doby "bxxx“ a „Cxxx" nelze resetovat parametry a ovlivnit odpočítávání spouštěcím signálem.

    Obsah balení:

 • 1x multifunkční časové relé (32 funkcí a 4 časové rozsahy), 5 VDC

Vyhledávání

Kontakt

L&I s.r.o. Na Kopečku 141
541 01, Trutnov, CZ

Pozice na mapě:
50°33’36.68N, 15°54’36.04E

IČO:25686607,
DIČ: CZ25686607
spis. zn.:C/17621 KOS HK
Tel.: +420 605 567 231
(Telefonické objednávky nejsme schopni vyřizovat)
Bankovní spojení:

KOMERČNÍ BANKA
č. účtu CZK: 19-9330270207/0100
IBAN: CZ3501000000199330270207
SWIFT: KOMBCZPPXXX