Elektronické přístroje a součástky za rozumné ceny

Multifunkční časové relé (6 funkcí a 3 časové rozsahy)

Multifunkční časové relé (6 funkcí a 3 časové rozsahy)

Kód produktu: PR15151178
Cena bez DPH: 205,17 Kč
Cena s DPH: 248,26 Kč
Počet kusů skladem: 26
Dostupnost: Skladem

XY-J02 - jedná se o levny špičkový programovatelný časovač, který lze nakonfigurovat tak, aby prováděl různé úkoly: zpoždění zapnutí/vypnutí a cyklický provoz. Použití: pro elektrické spotřebiče, ovládání osvětlení, topení, motorů, čerpadel, ventilátorů apod. Implementovaná funkce nouzového zastavení (tlačítko "STOP") a ochrana proti přepólování, která zabraňuje zničení přístroje nesprávným připojením. Můžete nastavit různé parametry OP, CL, LOP, které jsou nezávislé na sobě (čas provozního režimu, čas vypnutí časovače, počet cyklů od 0 do nekonečna "---"). Možnost nastavení automatického vypnutí LCD displeje - režim spánku "C-P". Pokud nedojde během 5 minut k žádné operaci, displej se automaticky vypne. Při stisku kteréhokoliv tlačítka displej se probudí. V normálním režimu "0-d" digitální displej zůstane vždy zapnutý. Při vypnutí/výpadku proudu přístroj si pamatuje předchozí nastavení.

                    

    Výběr provozního režimu a nastavení parametrů:

Nastavení lze provádět pomocí tlačítek na předním panelu - "STOP", "SET" "UP" a "DOWN"

 •  "STOP": nouzové zastavení, nastavení polohy výstupního reléového kontaktu "NO" během činnosti časovače, nastavení času do režimu "spánku" LCD displeje, normální provozní režim časovače
 •  "SET": nastavení
 •  "UP": zvýšení hodnoty parametru
 •  "DOWN": snížení hodnoty parametru

   Po připojení napájení se přístroj ihned zapne, na displeji 3x problikne přednastavený provozní režim, potě se na displeji objeví údaj "000". V tento okamžik lze s pomocí spouštěcího signálu spustit časovač . Dlouhým stiskem tlačítka "STOP" (3 vteřiny) nastavíme provozní režim časovače - "C-P" (režim "spánku" LCD displeje) nebo "0-d" (normální provozní režim časovače). Dále lze s pomocí tlačítka "STOP" nastavit stav výstupu relé "NO". Stisknutím tlačítka "STOP" vybereme parametr "ON" nebo "OFF" pro výstup relé "NO". Parametr "ON" znamená že během činnosti časovače výstup relé "NO" (spínací) bude spojen s výstupem "COM", výstup relé "NC" (rozpínací) bude rozpojen s výstupem "COM". Parametr "OFF" znamená že během činnosti časovače výstup relé "NC" zůstane spojen s výstupem "COM", výstup relé "NO" bude rozpojen s výstupem "COM". Při nastavení parametrů přednastavený parametr na displaji 2x blikne a potom se objeví na údaj "000".
   Provozní režim a parametry se nastavují pomocí tlačítek "SET", "UP" a "DOWN". Po stisknutí tlačítka "SET" se na displeji zobrazí údaj "0P" a potě se na displeji objeví čas činnosti časovače. Dlouhým stisknutím tlačítka "SET" vstoupíme do výběru pracovního režimu, na displeji se zobrazí přednastavený provozní režim časovače. Stisknutím tlačítek "UP" nebo "DOWN" vybereme jeden z pracovních režimů časovače "P1.1" až "P-4". Dalším stisknutím tlačítka "SET" vstoupíme do nastavení parametrů pracovních režimů časovače. Na displeji zobrazí údaj "0P" a potě na displeji se objeví čas činnosti časovače. Při nastavení hodnoty parametru "OP" krátkým stisknutím tlačítka "STOP" lze vybrat jednotku času provozního režimu časovače. Stisknutím tlačítek "UP" nebo "DOWN" zvýšíme nebo snížíme hodnotu parametru. Dlouhým stiskem tlačítka "SET" ukončíme nastavení pracovních režimů časovače. Na displeji 3x problikne přednastavený provozní režim, potě se na displeji se zobrazí údaj "000".

    Jak si vybrat časový rozsah:

Nastavení lze provádět pomocí tlačítka "STOP" při výběru režimu nastavování parametru OP

 • "XXX.": časový rozsah je 1 až 999 s.
 • "XX.X": časový rozsah je 0.1 až 99.9 s.
 • "X.X.X": časový rozsah je 1 až 999 m.

    Popis režimů:

 • P1.1: V tomto režimu lze nastavit parametr "OP". Časovač se spouští krátkým spouštěcím signálem. Krátkým stisknutím tlačítka "STOP" lze provést nouzové zastavení časovače a přepnout parametr "ON" nebo "OFF" pro výstup relé "NO"
 • P1.2: V tomto režimu lze nastavit parametr "OP". Časovač se spouští krátkým spouštěcím signálem. Krátkým stisknutím tlačítka "STOP" lze provést nouzové zastavení časovače a přepnout parametr "ON" nebo "OFF" pro výstup relé "NO". V tomto režimu dalším krátkým spouštěcím signálem lze resetovat "OP" a odpočítávání začne znovu. Při dosažení času "OP" časovač se zastaví.
 • P1.3: V tomto režimu lze nastavit parametr "OP". Časovač se spouští krátkým spouštěcím signálem. Krátkým stisknutím tlačítka "STOP" lze provést nouzové zastavení časovače a přepnout parametr "ON" nebo "OFF" pro výstup relé "NO". V tomto režimu dalším krátkým spouštěcím signálem lze časovač nuceně zastavit
 • P-2: V tomto režimu lze nastavit parametry "OP" a "CL". Časovač se spouští krátkým spouštěcím signálem. Nejprve běží čas zpoždění zapnutí relé "CL" potě dochází k aktivaci "OP". V tomto režimu časovač nereaguje na další spouštěcí signál a na tlačítko "STOP" až dosažení času "OP"
 • 3.1: V tomto režimu lze nastavit parametry "OP", "CL" a "LOP". Časovač se spouští krátkým spouštěcím signálem. Krátkým stisknutím tlačítka "STOP" během "OP" lze přepnout v provozu parametr "ON" nebo "OFF" pro výstup relé "NO". V tomto režimu dalším krátkým spouštěcím signálem během "CL" lze časovač nuceně zastavit. Při dosažení času "OP", "CL" a počtu přednastavených cyklů časovač se zastaví
 • 3.2: V tomto režimu lze nastavit parametry "OP", "CL" a "LOP". Časovač se spouští 2x dlouhým stisknutím tlačítka "SET". Krátkým stisknutím tlačítka "STOP" během "OP" lze přepnout v provozu parametr "ON" nebo "OFF" pro výstup relé "NO". V tomto režimu dalším krátkým spouštěcím signálem během "CL" nelze časovač nuceně zastavit. Při dosažení času "OP", "CL" a počtu přednastavených cyklů časovač se zastaví
 • P-4: V tomto režimu lze nastavit parametr "OP". Časovač se spouští krátkým spouštěcím signálem. Krátkým stisknutím tlačítka "STOP" během "OP" v provozu lze přepnout parametr "ON" nebo "OFF" pro výstup relé "NO". V tomto režimu dalším stálým spouštěcím signálem lze resetovat "OP" a časovač nuceně zastavit. Odpočítávání nezačne znovu pokud bude aktivní spouštěcí signál. Při dosažení času "OP" časovač se zastaví

    Technické parametry:

 • Napájecí napětí: 6 - 30VDC, Micro USB(5VDC) nebo 5 VDC
 • Odběr proudu: ≤ 50mA
 • Možnost zatížení spínače: 230 VAC/10A nebo 30 VDC/10A
 • Časový rozsah: 0.1 s - 999 min
 • Displej: 3-místný digitální LED displej
 • Kontrolka LED: indikace sepnutí kontaktů
 • Provedení: hotový modul bez pouzdra
 • Rozměry: 62 mm x 38mm x 19mm
 • Hmotnost: 27 g

    Obsah balení:

 • 1x multifunkční časové relé