Elektronické přístroje a součástky za rozumné ceny

SMD/BGA pájecí pasta - cínový krém Sn63/Pb37

SMD/BGA pájecí pasta - cínový krém Sn63/Pb37

  • Výrobce: Eakins
Kód produktu: IN84181311
Cena bez DPH: 437,15 Kč
Cena s DPH: 528,95 Kč
Dostupnost: Na vyžádání

SMD/BGA - Tato pájecí pasta je vhodná pro všechna pájení SMD a BGA součástek. Vhodná pro opravy, laboratorní prototypy, malé série, k pájení součástek při použití pájecí pistolí, horkovzdušnou pájkou, topné destičky, pájecí hroty apod. Dodáváno včetně ocelové dávkovací jehly prům.0,58 mm. Šedá, 100 g.


    Upozornění: POZOR! – pájecí pastu uchovávejte na bezpečném místě a vždy mimo dosah dětí. Některé materiály pasty používané k pájení jsou toxické! Jedná se o materiály obsahující olovo. Tyto jsou pro organismus jedovaté. Z tohoto důvodu je přísně zakázáno v pracovním prostoru jíst, pít a kouřit. Ze stejného důvodu byste si po skončení práce s těmito látkami osahujícími olovo měli pečlivě umýt ruce.  Zbylý pájecí materiál náležitým způsobem zlikvidujte. V souladu s národními a regionálními předpisy týkajícími se nebezpečného odpadu likvidujte přebytečný odpad vzniklý pájením.  Dbejte na řádné odvětrávání a odvod plynů z vašeho pracoviště. Materiály a přídavné látky, které používáte při pájení mohou mít negativní vliv na vaše zdraví. Zajistěte náležitou ventilaci vzduchu nebo odvod plynů mimo vaše pracoviště. Řiďte se přitom příslušnými předpisy, normami a tabulkami kvantifikujícími povolenou hodnotu příslušných látek v ovzduší. Při požití a zasažení očí vždy vyhledejte lékařskou pomoc!


   Specifikace:

  • Typ slitiny: Sn63% Pb37%
  • Teplota tavení: 183°C
  • Oplachová
  • Nanášení: šablonou, sítotiskem, dávkovačem

    Obsah balení:

  • 1x kartuš 100g
  • 1x ocelová dávkovací jehla prům. 0,58 mm

Vyhledávání

Kontakt

L&I s.r.o. Na Kopečku 141
541 01, Trutnov, CZ

Pozice na mapě:
50°33’36.68N, 15°54’36.04E

IČO:25686607,
DIČ: CZ25686607
spis. zn.:C/17621 KOS HK
Tel.: +420 605 567 231
(Telefonické objednávky nejsme schopni vyřizovat)
Bankovní spojení:

KOMERČNÍ BANKA
č. účtu CZK: 19-9330270207/0100
IBAN: CZ3501000000199330270207
SWIFT: KOMBCZPPXXX