Elektronické přístroje a součástky za rozumné ceny

Stolní hrotová mikropájková stanice Aiyima T12 s indukčním ohřevem hrotu

Stolní hrotová mikropájková stanice Aiyima T12 s indukčním ohřevem hrotu

 • Výrobce: Aiyima
Kód produktu: PR17141091
Cena bez DPH: 2 535,86 Kč
Cena s DPH: 3 068,39 Kč
Počet kusů skladem: 0
Dostupnost: Na vyžádání

Aiyima T12 - Stolní hrotová mikropájková stanice Aiyima T12 určená pro ruční pájení s indukčním ohřevem hrotu, s funkcí automatického přechodu do režimu spánku a možností nastavení  v konfigurovatelném menu(dále jen "menu"). Díky pokročilému technologickému řešení je stanice schopna konkurovat mnohonásobně dražším modelům výrobců jako je Ersa, JBC, Weller nebo Hakko. Jedná se o ideální pájedlo pro velmi rychlé prohřátí, pájení a odpájení SMD a běžných součástek. To vše při zachování možnosti výměny hrotů ze široké palety nabízených průměrů a tvarů. K ohřevu pájecího hrotu se užívá vysokofrekvenční elektromagnetické vlnění, jež indukuje vířivé proudy přímo v kovovém tělísku letovacího hrotu. Tato technologie dovoluje použití vyměnitelných hrotů dle aktuálních potřeb a zároveň eliminuje tepelný most, který způsobuje problémy s přenosem výkonu a regulací teploty u klasických mikropájek s odporovou topnou spirálou a výměnnými hroty. Při prudkém ochlazení hrotu je proto okamžitě k dispozici plný výkon pájedla a je dosahováno nesrovnatelně lepší teplotní stability hrotu během pájecího procesu. Teplotní stabilita pájecí soupravy s vf ohřevem činí ±1°C bez zatížení. Teplota hrotové pájky je řízena plně digitálně v rozsahu 150 ~ 450°C a aktuální teplota je zobrazena na OLED displeji. Výkon mikropájky je 72W a zajistí extrémně rychlý ohřev na pracovní teplotu ihned po zapnutí. Výměnné hroty pokrývají celou škálu aplikací, odpovídající vysokému poskytovanému výkonu. Tělo pájecí stanice je vyrobeno z hliníkových profilů. Váha samostatné stanice činí jenom 390g. Tato pájecí stanice je kompatibilní s širokou nabídkou indukčních pájecích hrotů řady T12 Hakko.


            


    Uvedení stanice do provozu

    Po instalaci nového pajicího hrotu dojde k nastavení stanice behem cca 2-3 min. V tento okamžík hodnoty teploty se mohou rychle měnit ve velkých mezích (více než 5°C). Musíte počkat na konec nastavení.


    Běžný režim

    V tomto režimu otočným knoflíkem potenciometru (rotační enkodér) dá se nastavit mikropájku na požadovanou teplotu. Každé otočení knoflíku změní teplotu o 1°C, rychle otočení knoflíku o 5°C. Požadovaná teplota je zobrazena žlutě v levém horním rohu displeje za popisem režimů "SET". Aktuální teplota se zobrazuje velkými písmeny ve středu displeje v tyrkysové barvě. Při nečinnosti, pájecí stanice automatický přejde do pohotovostního režimu a poté do režimu spánku.
    Nastavení parametrů dá se provest v menu.


    Režim nuceného zvýšení teploty

    To je režim, ve kterém teplota mikropájky stoupne o hodnotu nastavenou v parametru 5. Boost Temp v menu. Když je tento režim zapnutý, na obrazovce se změní popis režimů "SET" na "BOOST". Výstup z režimu "BOOST" nastane po uplynutí časového intervalu (v sekundách), který je nastaven v menu parametrem 6. Boost Time.
    Manuální zapnutí a vypnutí režimu "BOOST" - 2x krátkodobé stisknutí otočného knoflíku.


    Pohotovostní režim

    Přístroj se přepne do tohoto režimu, pokud se během běžného režimu nedotknete páječky po dobu nastavenou v minutách parametru 3. Standby v menu. V tomto režimu teplota klesne na 150°C. Když je tento režim aktivován na obrazovce se změní popis režimů "SET" na "SBY".
    Chcete-li "Pohotovostní režim" zapnout nebo vypnout, krátce stiskněte otočný knoflík.


    Režim spánku

    Přístroj se přepne do tohoto režimu z pohotovostního režimu, pokud se nedotknete páječky po dobu, která je nastavena (v minutách) parametrem 4. Sleep v menu.
    Chcete-li tento režim opustit, stiskněte otočný knoflík.


    Menu nastavení "Setup Menu"

    Zde lze nastavit pracovní režimy mikropájky. Stisknutím otočného knoflíku delší než 3 sekundy vstoupíme do menu nastavení a zadání hodnoty parametrů. Otočným knoflíkem vybereme jeden z parametru "1. Temp Adj" až "8. Init". Dalším stisknutím otočného knoflíku vstoupíme do režimu úpravy hodnoty parametru. Otočným knoflíkem nastavíme požadovanou hodnotu. Dále se stisknutím otočného knoflíku vrátíme do menu. Dlouhodobém stisknutím otočného knoflíku dojde k zápisu nastavených hodnot a k návratu do pracovního režimu přístroje.


    Nastavení parametrů

   1. Temp Adj - Kalibrace teploty. Při vstupu do tohoto menu je teplota nastavena na 350°C (pole "Cur Temp"). Změna teploty se zobrazí v poli "Real Temp". Kalibraci teploty lze změnit korekčním koeficientem "Parameter".
Pozor!!! Čím menší je hodnota korekčního koeficientu, tím větší je skutečná teplota.

   2. Wake Set - Možnost automatického vrácení z pohotovostního režimu, když zvedneme páječku.
Rozsah nastavení parametru: 0 nebo 1
Výchozí hodnota: 1

   3. Standby - Zpoždění (v minutách) před vstupem do "Pohotovostního režimu".
Rozsah nastavení parametru: 0 až 30
Zákaz režimu: 0
Výchozí hodnota: 5

   4. Sleep - Zpoždění (v minutách) před přepnutím z "Pohotovostního režimu" do "Režimu spánku".
Rozsah nastavení parametru: 0 až 60
Zákaz režimu: 0
Výchozí hodnota: 30

   5. Boost Temp - Teplota mikropájky stoupne když "Režim nuceného zvýšení teploty" zapnutý.
Rozsah nastavení parametru: 0 až 100
Zákaz režimu: 0
Výchozí hodnota: 50

   6. Boost Time - Zpoždění (v sekundách) před přepnutím z "Režimu nuceného zvýšení teploty" do "Běžného režimu".
Rozsah nastavení parametru: 0 až 255
Zákaz režimu: 0
Výchozí hodnota: 60

   7. Buzzer - Zapnutí/vypnutí zvukového signálu(pípnutí).
Rozsah nastavení parametru: 0 nebo 1
Výchozí hodnota: 1

   8. Init - Inicializace. Dojde k zápisu továrních nastavení hodnot všech parametrů.
Rozsah nastavení parametru: 0 nebo 1
Výchozí hodnota: 0


    Technické parametry:

 •  Použití : mikropájka pro opravy a výrobu elektronických zařízení
 •  Napájecí napětí: 110 - 265V AC
 •  Indikace: OLED displej
 •  Zobrazení hodnoty v °C: nastavená teplota, skutečná teplota
 •  Příkon pájecího hrotu: 60W
 •  Rozsah regulace: 0 ~ 450°C
 •  Doba ustálení ohřevu: do 18 sec na 350°C
 •  Pájecí hrot: 24V DC
 •  Výstupní výkon: 72W
 •  Provedení: hotový přístroj
 •  Rozměry: 88 mm × 140 mm × 40.5 mm
 •  Hmotnost: 390 g

    Obsah balení:

 •  1x stolní hrotová mikropájková stanice Aiyima T12
 •  1x rukojeť pájecího hrotu
 •  1x pájecí hrot typu K Hakko T12
 •  1x síťová šňůra 230V