Elektronické přístroje a součástky za rozumné ceny

Reklamační řád

VŠEOBECNÉ USTANOVENÍ
Reklamační řád je nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek firmy L&I s.r.o. Ke každému zboží zakoupenému u firmy L&I s.r.o. (dále jen prodávající) je přikládána faktura která slouží zároveň jako list záruční. Objednáním a převzetím zboží kupující souhlasí s obchodními podmínkami a reklamačním řádem L&I s.r.o. a potvrzuje, že byl s nimi seznámen.


ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
• Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.
• Při nákupu zboží přes e-shop má zákazník podle § 53 občanského zákoníku právo nové zakoupené zboží bez udání důvodu do 14 dnů
od data vystavení faktury vrátit (odstoupit od smlouvy). Obchodník mu pak podle zákona musí vrátit peníze.
• Záruční lhůta je stanovena v souladu s obchodním a občanským zákoníkem, pokud není uvedeno, nebo sjednáno smluvními stranami jinak. Tato doba začíná běžet dnem vystavení faktury a prodlužuje se o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží za jiný kus se záruční doba prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamačním řízení. Délka záruky na vyměněné zboží je minimálně 6 měsíců. Kupující dostane reklamační protokol, kde bude uvedeno nové sériové číslo. Případné další reklamace se uplatňují na základě tohoto reklamačního protokolu.
• Zboží reklamované do tří dnů od jeho zakoupení v L&I s.r.o. je reklamováno přednostně výměnou za nový kus. Není-li zboží na výměnu k dispozici, je na reklamované zboží vystaven dobropis.
• Informace o technických parametrech a kompletnosti dodávaných produktů firmou L&I s.r.o. se v případě rozdílů řídí výhradně podle originálních popisů o technických parametrech, výbavě a kompletnosti udávaných výrobcem a nejsou důvodem k příjmu zboží do reklamačního řízení.
• Prodávající zajistí řešení reklamace opravou nebo náhradou za zboží jiné, obdobné, se srovnatelnými nebo lepšími technickými parametry nebo finanční náhradou s přihlédnutím k aktuální tržní hodnotě zboží.


NÁROK NA UPLATNĚNÍ ZÁRUKY ZANIKÁ V NÁSLEDUJÍCÍCH PŘÍPADECH
• Vypršela-li u reklamovaného zboží dnem převzetí do opravy záruční doba.
• Vady vzniklé běžným používáním.
• Nesprávným použitím výrobku.
• Není-li zboží v souladu se záručními podmínkami danými výrobcem zboží.
• Porušením ochranných pečetí a nálepek, poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutné řešit přímo s dopravcem).
• Používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy běžnému kancelářskému prostředí.
• Neodbornou nebo nevhodnou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží.
• Zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami.
• Provedením neoprávněného zásahu do zařízení či jiných úprav bez svolení prodávajícího.
• Zboží bylo poškozeno živly.


KUPUJÍCÍ JE POVINEN
• Při uplatňování reklamace je nezbytné, aby kupující předložil doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány.
• Oznámení o reklamaci je kupující povinen učinit písemně.
• Každá reklamační zásilka k prodejci musí obsahovat soupisku zasílaného zboží. Při nedodržení tohoto postupu se kupující vystavuje nebezpečí, že nebude uznána jeho pozdější reklamace rozdílu počtu kusů jím odeslaných a prodejcem přijatých.
• Kupující je povinen zabezpečit doručení zboží do reklamačního oddělení L&I s.r.o. před vypršením záruční doby. V opačném případě prodejce může takovou reklamaci zamítnout a vrátit.
• Reklamované zboží může být zamítnuto, obsahuje-li neoriginální nálepky, popisky a jiná znečištění.
• Prodávající neuznává záruku za vady vzniklé nekvalifikovanou obsluhou, neodborným zacházením a použitím,  jenž jsou v rozporu s pokyny výrobce. Záruka se rovněž nevztahuje na škody v důsledku živelných katastrof, násilného poškození, povětrnostních vlivů a v případech neoprávněného zásahu.
• Reklamované zboží musí být dodáno v originálním nepoškozeném obalu s veškerou dokumentací poskytnutou kupujícímu při dodání zboží.
• Reklamace bude vyřízena do třiceti dnů od jejího uplatnění u prodávajícího.
• Kupující zasílá zboží prodávajícímu na své náklady. Prodávající vrací opravené nebo vyměněné zboží na své náklady.
• Adresa pro doručování reklamovaného zboží je: L&I s.r.o., Na Kopečku 141 , 54101 Trutnov


ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
Tento reklamační řád ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti v souvislosti s vyřizováním reklamací a zárukou na zboží. Prodávající si vyhrazuje právo na změny tohoto reklamačního řádu bez předchozího upozornění.

 

 

Vyhledávání

Kontakt

L&I s.r.o. Na Kopečku 141
541 01, Trutnov, CZ

Pozice na mapě:
50°33’36.68N, 15°54’36.04E

IČO:25686607,
DIČ: CZ25686607
spis. zn.:C/17621 KOS HK
Tel.: +420 605 567 231
(Telefonické objednávky nejsme schopni vyřizovat)
Bankovní spojení:

KOMERČNÍ BANKA
č. účtu CZK: 19-9330270207/0100
IBAN: CZ3501000000199330270207
SWIFT: KOMBCZPPXXX